Tsinupa muna ang titi ng nag sundo sa kanya bago pumunta sa inoman