Teacher nag yayang magmotel pagkatapos ng election