Sa Hinaba-Haba ng Panliligaw, Iyutan Din Ang Galaw