Okay lang kahit tulog basta naka wake up ang patotoy