Matalino sa Klase kantotin lang pala para magpa Kopya ng project