Best Way Gisingin si BF, Lagyan ng Ice Cream Ang Titi